Výstava ateliérových prací

Železný Újezd_v Úličkách_Voda v krajině

Bc. Lucie Breuerová

Anotace

Práce se zabývá katastrálním územím Železný Újezd a Přešín. Řeší zejména vrstvu vody v krajině, která je rozpracována detailněji. Dále je řešena vrstva prostupnosti krajinou a v neposlední řadě vrstva vegetace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.