Výstava ateliérových prací

Městský park PALMOVKA - KRAJINA

Charlotte Sole

Anotace

SLOUČENINA Koncept našeho parku se skládá ze tří zón, které ilustrují pojem „sloučenina“. Tyto tři oblasti - jádro, průchod, integrace, jsou utvářeny tak, že se spojují s kontextem a jeho činností jejich využitím. Tok lidí vytváří cesty, kde jejich křižovatky generují interaktivní body parkem, které přinášejí jednotu. Dočasné stavby, které budou mít tvar obdélníkového tvaru, získají různé využití v závislosti na oblasti přizpůsobené funkci a během několika let nabízejí parku a lidem několik atmosfér poskytováním nových programů - kultury a potěšení. Klíčem k tomuto rozdělení byly okolní městské oblasti a stávající zařízení podle nových funkcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho