Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Uprostred meandra

Libuša Rybanská

Anotace

Hlavným bodom návrhu sú solitérne polyfunkčné budovy s pôdorysným štvorcovým priemetom, ktoré sú výškovo prestriedané vždy o jednu úroveň podlažia. Vo výške 3. NP (typ B) a 4.NP (typ A), plus mezonetová jednotka na streche. Prízemie reflektuje deje, ktoré sa budú odohrávať na úrovni parteru, a priestory sú prispôsobené pre kaviarne, klubovne a komunitné prevádzky. Jedna časť návrhu komunikuje s nábrežím a priamo s osou rieky, druhá časť stúpa na úroveň Ašskej ulice a dotvára blok. Avšak vďaka vyvýšeniu terénu o 1.NP sa pohľad a pocit kontaktu s riekou posúva ďalej do vnútrozemia.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov