Výstava ateliérových prací

Město nad železniční tratí: bydlení/ sport

Bc. Richard Návojský

Anotace

MĚSTO NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ je projekt nového využitia veľkej „nevyužitej“ plochy v centre mesta Praha, ktorá slúži len pre vlakovú dopravu. V projekte je navrhnutá nová urbanistická štruktúra nad vlakovými traťami a prepojením hlavného nádražia. MĚSTO NAD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ: BYDLENÍ/ SPORT je jedna z troch budov, ktoré prepájajú východnú časť novej urbanistickej štvrte. Ponúka 8 nadzemných podlaží s prepojením najvýchodnejšieho podchodu hlavnej stanice. Budova prepája stanicu, novú navrhnutú platformu a parkovanie o poschodie nižšie, úroveň ulice Španělská a vedľajšiu budovu – hotel

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten