Výstava ateliérových prací

Rehabilitace náměstí Republiky v Kladrubech

Ing. Lenka Neumannová

Anotace

Stavební pozemek se nachází ve středu města Kladruby nedaleko Stříbra. Definován je plochou náměstí Republiky, okolím kostela sv. Jakuba a dětským hřištěm za městským úřadem. Jedná se o nezastavěné území veřejně přístupné. Rehabilitace náměstí a přilehlého hřiště má podpořit shromažďovací, reprezentační, rekreační funkci a rozptýlit, či částečně skrýt dnes výraznou parkovací plochu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová