Výstava ateliérových prací

Královská cesta

Bc. Michaela Petrová

Anotace

Urbanistické řešení cesty ze Staroměstského náměstí přes Naměstí Franze Kafky, Kaprovu ulici, Náměstí Jana Palacha, Mánesův most, Klárov, Chotkovu ulici na Pražský hrad. Návrh je rozdělen na pravý břeh, kterým jsem zpracovala já, a levý břeh, zpracováný Veronikou Brunckou. Na cestě vytváříme odpočinková místa s doplněním mobiliáře a zeleně pro domácí i turisty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák