Výstava ateliérových prací

Bývanie v súvislostiach

Barbora Šimášková

Anotace

Územie určené k vybudovanie nového bytového domu sa nachádza na svažitom teréne Stranovského kopca. Zámerom bolo vytvoriť bytový dom, ktorý by svojou mierkou zapadol do prostredia s rôznou výškou budov. Husto rozrastená zeleň napomáha udržaniu ideálnej mikroklímy v rámci objektu a poskytuje priestor pre relax a drobné hry. Tvorí tak danú pridanú hodnotu pre ľudí v rámci objektu. Snažila som sa v návrhu zachovať „ľudskú mierku“, aby bytový dom nepôsobil mohutne ako bariéra, ale dotváral ulicu a poskytol priestor pre ľudí. Budova je smerovaná na východ smerom k hlavnej príjazdovej ceste. Obsahuje 8 bytových jednotiek, kryté parkovacie státie, skladovacie priestory a predajňu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková