Výstava ateliérových prací

Disk pre Polestar 1

Štefan Strapko

Anotace

Cieľom tejto klauzúrnej práce bolo navrhnúť disk z ľahkých zliatin, ktorý je určený pre konkrétneho výrobcu a typ vozidla. V rámci navrhovania bolo potrebné spracovať dizajnový jazyk značky a prispôsobiť výsledný produkt charakteru vybraného vozidla.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš