Výstava ateliérových prací

Město nad železniční tratí | Central Park

Bc. Šimon Knettig

Anotace

Život ve městě přináší některé nezpochybnitelné výhody, jako jsou šíře pracovních a obchodních příležitostí, krátké vzdálenosti ke všem druhům aktivit a občanské vybavenosti a pulsující energie při kulturních akcích. Tyto výhody jsou o to větší na hlavním železničním nádraží, neboť komunikační uzly byly odjakživa místem zvýšeného obchodu a společenských aktivit. Design Central Parku tyto aktivity dále rozvíjí a nabízí jich nepřeberné množství, aby si každý mohl vybrat právě tu svou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten