Výstava ateliérových prací

Nemocnice budoucnosti

Bc. Kateřina Sedláčková

Anotace

V pražských Letňanech v budoucnosti vyroste nová čtvrť, jejímž srdcem se stane velký nemocniční komplex. Do prostoru, jehož charakter se teprve bude utvářet, navrhuji kompaktní nemocniční soubor, který na pozemku ponechává dostatek prostoru pro živý veřejný prostor stejně jako pro budoucí rozvoj areálu. Nemocnice ve svém nitru obsahuje dvě nádvoří tvořící chráněný venkovní prostor pro pacienty i personál. Hmota nemocnice je tvořena dvoupatrovou podnoží s hlavními lečebnými složkami, nad kterou vystupují budovy ambulancí a lůžkových jednotek. V návrhu se soustředím na čitelnost a provázanost vnitřních funkcí nemocnice pro veřejnost a personál a snažím se vytvořit zdravé a čisté prostředí navozující v jeho uživatelích pocit klidu, důvěry a bezpečí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha