Závěrečné práce

PLZEŇSKÉ MOSTY

Aulická Dominika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce bylo navrhnout urbanistické řešení zlepšení vzájemného propojení dvou řekou oddělených městských částí - Slovan a Bor. Toto propojení má potenciál vzájemně integrovat a oživit dvě dotčená centra a zároveň tak snížit celkovou míru periferity řešeného území. Výsledkem je série zásahů, které s řekou nejsou v přímém kontaktu, a přesto mají potenicál začlenit ji do struktury města. Mají potenciál oživit jak příčné a podélné vazby, tak centra dotčených městských částí - a to i při zachování přírodně-rekreačního charakteru nejbližšího okolí řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.