Závěrečné práce

KRAJINA ZÁPADÍHO SLÁNSKA - ZAPOMENUTÉ PERLY V KRAJINĚ

Černohorská Lenka

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá řešením prostupnosti bezmotorovou dopravou na území západního Slánska na úrovni turistické a každodenní. Zároveň sítí cest zpřístupňuje historické, technické a přírodní památky a fragmenty skryté v krajině. Tímto způsobem se snaží o obnovu zájmu a vztahu místních obyvatel a skrze to pak o ochranu těchto památek. Propojení úrovně památek a prostupnosti tvoří trasa bývalé úzkokolejky Slaný – Kačice, která tvoří liniovou stavbu s jedinečnou niveletou a zajímavou perlu, která umožňuje bezpečný, příjemný a zážitkový pohyb pro návštěvníky. Trasu naučné stezky „Po staré úzkokolejce“ provází jednotlivá zastavení a zajímavé body, jde po dochovaných stopách po této staré dráze a zároveň zapojuje další památky jako je Smečenský zámek nebo bývalá Martinická cihelna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.