Výstava ateliérových prací

Mariánská Týnice - Život mezi poli

Bc. Karolina Suchá

Anotace

Bývalé probošství Mariánská Týnice u Kralovic je významnou dominantou zdejší krajiny. Zaujala zde své místo spolu s dalšími památkami, které náleží k dědictví blízkého plaského kláštera. Krajina okolo této „Popelky“ je však dramaticky poznamenaná zemědělským hospodařením. Zaniklé cesty, absence větrolamů, stromořadí, alejí, či jiných vegetačních prvků spolu se zadržováním vody v krajině je mimo další tématem této práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.