Výstava ateliérových prací

Tři řeky, jedna voda

Markéta Jahodářová

Anotace

Hlavním cílem mého návrhu je vytvořit okruh kolem tří řek, které se v okolí nachází, a zároveň tím propojit Terezín, Litoměřice a České Kopisty. Stanoviště, která jsou přímo v obytné části města či v jeho blízkosti, mají jiný charakter než místa, která jsou v krajině. Na zastavení ve městech bude vybudováno posezení, příp. i altán. Bude sloužit nejen pro návštěvníky okruhu, ale i pro obyvatele města, kteří si zde budou moci v klidu posedět. Stanoviště v krajině budou spíše zaměřená na hravou funkci. Jsou určená hlavně pro rekreanty (žádná stezka tohoto typu se v širším okolí nenachází), ale samozřejmě i pro obyvatele Terezína, Litoměřic a Českých Kopist, kteří mají rádi delší procházky v přírodě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan