Výstava ateliérových prací

NEMOCNICE LETŇANY

Bc. Anastassiya Manakova

Anotace

Na místě doposud prázdného velkého pozemku v Praze (MČ Letňany) by mohla vzniknout nová nemocnice. Nová nemocnice představuje organický provazený celek jednotlivých složek, odlišených podle jejích funkce, s maximálním důrazem na účelnost po stránce provozu. Cílem zároveň bylo vytvořit vstřícné prostředí, které by nemělo charakter depresivně působícího, chladného zdravotnického ústavu, ale aby se zde pacienti cítili pokud možno příjemně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha