Výstava ateliérových prací

Anotace

Bezprostřední blízkost Nuselského mostu, vlastně jeho doplnění o obytnou funkci je hlavní myšlenkou projektu. Doplnění železobetonové struktury vzniklé v průběhu minulého století zejména za účelem transportu, kdy je mezi stávající konstrukci pilířů vkládána struktura nová, svou formou v přijatelné míře kopírující okolní svažitý terén, jeho břehy sestupující do údolí. Tato struktura nemá bých chápána jako invazivní, ale doplňující a obohacující stávající zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek