Závěrečné práce

Kostel s farním centrem na sídlišti Barrandov v Praze

Bc. Jaroslav Filek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt kostela s farním centrem se nachází na rohu ulic Lamačova a Grussova na sídlišti Barrandov v Praze. Projekt byl vypracován podle skutečného zadání. Jedná se o jednu budovu kombinující obě funkce, reflektující stávající zástavbu i tradiční orientaci kostela. Kapacita kostela je 150 sedících; kapacita farního centra je odpovídající.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.