Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Regulační plán Vestce

Tomáš Žiško

Anotace

Návrh regulačního plánu pro nově navrhované centrum Vestce. Cílemi regulačního plánu bylo vytvoření nového celoměstského centra v podobě náměstí; vytvoření nového městského parku v návaznosti na nově navrhované náměstí; vytvoření vhodných podmínek pro vybudování tramvajové trati; a vytvoření nového sportovního areálu s lokálním významem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.