Výstava ateliérových prací

Regulační plán Vestce

Tomáš Žiško

Anotace

Návrh regulačního plánu pro nově navrhované centrum Vestce. Cílemi regulačního plánu bylo vytvoření nového celoměstského centra v podobě náměstí; vytvoření nového městského parku v návaznosti na nově navrhované náměstí; vytvoření vhodných podmínek pro vybudování tramvajové trati; a vytvoření nového sportovního areálu s lokálním významem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.