Výstava ateliérových prací

Terén věčnosti

Bc. Václav Suchan

Anotace

Projekt pracující s oblastí hřbitova v samém centru MČ Praha-Vinoř. Návrh nového kolumbária a revitalizace exponovaného hřbitovního předprostoru. Stará lipová alej, tři válečné památníky, omšelá kaple věhlasné poutní cesty a rušná silnice v těsném sousedství vytvořily zapeklitou směs. V návrhu byly použity dva stěžejní principy - vrstvení pro hřbitovní předprostor a násobení pro kolumbárium. Předprostor jako koláž, kolumbárium jako les či shluk poutních kaplí. Obě místa propojuji novým vchodem a zastřešuji společným tématem vodních elementů, os a materiálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt