Výstava ateliérových prací

ATELIÉR PARK APPARTMENTS OPATOV

Robert Depeš

Anotace

Hlavnou úlohou projektu bolo priniesť trochu viac života, relaxu a prírody do lokality. Svojimi netradičnými materiálmi (pre okolie) rozbíja všednosť a šedivosť prostredia. Drevom obložený nosný prvok, raster, spolu s početnou zeleňou použitou na každom podlaží na lodžiách kontrastuje s okolitými betónovými panelovými bytovkami. Myšlienka projektu bola vytvoriť takto priestor nielen pre obyvateľov bytovky ale aj ostatných ľudí z okolia príjemné prostredie za použití hlavne prírodných materiálov a prvkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa