S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Areál v Nádražní ulici, Roztoky

Bc. Magdalena Ježková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá hledáním řešení pro nevyužívaný areál v Nádražní ulici, která je jednou z hlavních bran do Roztok. Cílem práce je vytvoření návrhu, který nahradí pozůstatky bývalé zástavby a pomůže obnovit narušenou strukturu místa. Součástí návrhu je doplnění vhodných funkcí a řešení veřejných prostranství. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.