Výstava ateliérových prací

Veřejný prostor Šesťák

Kryštof Otto Fučík

Anotace

Veřejný prostor Šesťák, který náš ateliér tento semestr zpracovával, se nachází na Vítězném náměstí v Dejvicích. Tato současná dopravní tepna Prahy 6 byla navržena v první polovině 20. století architektem Antonínem Engelem, na jehož kompoziční záměr (osa Technická-Dejvická) jsem se snažil navázat v mém návrhu. Navrhovaný prostor se nachází přímo na ose Dejvická-Technická, využil jsem této osy a v řadě sloupků jeden sloupek ve směru osy vynechal, aby byl zřetelný průhled a tím zvýrazněna osa. Objekt má sloužit převážně kulturním a oddychovým aktivitám a tak mou další inspirací při hledání vhodného konceptu byly antická divadla, amfiteátry a sloupořadí, které jsem do návrhu zakomponoval. Objekt navozuje pocit bezpečí a odklonění od frekventovaného Vít. nám.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.