Závěrečné práce

Rozšíření ústředního hřbitova Kukleny - Hradec Králové

Bc. Andrea Marković

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší reálnou situaci obce Hradec Králové, která v současnosti řeší kritický nedostatek míst k pohřbívání. Vedle již existujícího ústředního hřbitova Kukleny, plánuje výstavbu nového hřbitova, který nejen, že naplní chybějící kapacity, ale také vyhoví současným trendům ve vývoji pohřebnictví společně s novou smuteční síni. Současně projekt řeší revitalizaci a problémy, se kterými se stávající hřbitov Kukleny, potýká.   

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.