Výstava ateliérových prací

Anotace

Šesťák je místo na Vítězném náměstí na konci Dejvické ulice. Je to místo, které se nachází v rušném prostředí. Svým návrhem chci toto místo oživit a zkrášlit. Kompozice mého návrhu je pravidelně asymetrická. Při chvilce pozorování se v ní pravidelnost dá najít, ale všechny trojúhelníky, z kterých je složen, jsou jiné a neopakují se. Můj návrh tvoří zastřešené pódium, kavárna s občerstvením a velké schodiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.