Výstava ateliérových prací

Mestské bludisko

Michal Pietor

Anotace

Návrh sa snaží nájsť nové využitie novo vzniknutému nehostinnému prostrediu pod mostom, často označované ako zbytkový priestor (tzv. junkspace). Navrhované riešenie má ambíciu vniesť potenciál pre nové využitie, riešiť otázku zbytkových priestorov a zároveň motivovať ľudí tento priestor navštevovať. Celý projekt pracuje s myšlienkou, že netreba ľudí nútiť niečo vo verejnom priestore robiť, ale skôr ich iba usmerniť. Aj preto má projekt podobu otvorených konštrukcií, ktoré však okrem možnosti si v nich sadnúť alebo sa do nich uzavrieť, nemajú žiadne ďalšie konkrétne využitie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta