Výstava ateliérových prací

HUSTOTA

Matěj Příman

Anotace

Holešovice, roztříštěná městská čtvrť s potenciálem zahuštěné dynamické spojky mezi Libní a Letnou. Parcela je obklopena základní školou, nádražím a administrativní budovou. Průčelí na Plynární ulici zakončuje blok bytových staveb, a zároveň otvírá HUSTOTU z východní strany. Forma bytového domu se severní orientací vychází ze snahy prosvětlit interiér. Silueta domu vytváří svým převýšením zakončení bloku a reaguje na sousedící administrativní stavbu svou městskostí. Vnitřní dělení je řízeno snahou o jednoduchost a racionalitu. Prostor je dělen dle čtvercového rastru vycházejícího z konstrukce podzemního parkování. Parter s proskleným pláštěm se otevírá veřejnosti, pro Holešovice charakteristickou, tržnicí. 6 typových podlaží nabízí 36 bytových jednotek doplněných o dva luxusní mezonety.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.