Závěrečné práce

Návrh prvku mobiliáře areálu ČVUT

BcA. Anna Černá

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem této práce je návrh nerezových laviček určených do ulice Technická, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu vysokých škol v pražských Dejvicích. Lavičky jsou řešeny v návaznosti na prostředí, ve kterém se vyskytují. Mají polohovatelné sedáky, což podtrhuje jejich technický vzhled.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.