Výstava ateliérových prací

ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR OTAKAROVA / NA ZÁMECKÉ

Kseniya Bahdanovich

Anotace

Lokace se nachází v Nuslích na křižovatce ulice Otakarova a Na Zámecké v blízkosti budoucího výstupu z metra, což tvoří velmi dobře podmínky pro vznik administrativního komplexu. Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit administrativní soubor staveb pomoci jednoduchých forem v kontrastu s historickým kontextem města. Návrh se představuje dvěma věžemi a malým náměstím mezi nimi. Každá věž se tvoři pomoci základního prvku nebo modulu – kostky. Materiálové řešení – šeda omítka a fasádní panely s měďným odstínem. Ve prvních dvou podlažích se nachází recepce, restaurace, komerce. V dalších 6 podlažích se nachází kancelářské prostory pro pronájem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský