Výstava ateliérových prací

Nemocnice Letňany

Bc. Markéta Hlaváčová

Anotace

Koncept nemocnice vychází z uspořádání a počtu potřebných lůžkových jednotek. Ty na sebe navazují a tvoří čtyři trojúhelníkové hmoty vždy o čtyřech patrech. Jejich podstavou je léčebná a hospodářská část nemocnice. Vstupní prostory ve formě pasáže propojují nemocnici a tvoří její orientační osu. Součástí konceptu je také zelená zahrada na střeše 3NP. Ta slouží pacientům i personálu ke kontaktu s přírodou, ať už možností výhledu z okna do zeleně, nebo možností jít se projít ven a nepotkat se s veřejností. Zelená střecha je zároveň propojena s okolním parkem, čímž dochází k částečnému zapuštění nemocnice pod „kopec“. Jako přívod dostatku světla do všech částí slouží trojúhelníková různě hluboká atria, která zároveň rozbíjí velkou hmotu nemocnice a do jednotlivých částí vnáší lidské měřítko.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha