S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Komunitní a společenské centrum v České Lípě

Bc. Martina Jarolímková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této práce je řešení nevyužívaného pozemku nad městským parkem v České Lípě. Návrh se zaměřuje na podporu místní komunity. Tomu by měl pomoci navržený soubor multifunkčních staveb a navržená parková úprava. Areál má poskytnout potřebné prostory pro trávení volného času všem věkovým skupinám.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.