Výstava ateliérových prací

Anotace

Cílem mého návrhu je k Nuselskému mostu přistavět další funkce využitelné pro město a pokusit se most více zaintegrovat do prostoru Nuselského údolí. Unikátní poloha a výška mostu nabízí rozsáhlé výhledy na pražskou střešní krajinu, což jsem využila navržením promenády, která navíc spájí dvě zelené plochy - park Folimanku a okolí Vyšehradu. Původní stavbu mostu zanechávám v celé její míře, kvůli velkým rozponům duplikuju pouze doprostřed rozponu betonové sloupy. Mezi ně jsem navrhla kovovou příhradovou konstrukci s jednoduchým geometrickým vzorem vysokou přes dvě podlaží. Touto konstrukcí jsem se chtěla přiblížit industriálnímu rázu betonového mostu, ale zároveň z neho vynikat odlišením druhu materiálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek