Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh pracuje s dvěmi prolukami, jednou v Jindřišské a druhou v Růžové ulici. Toto místo se nachazí v historickém centru Prahy. V návrhu se snažím respektovat jak historii místa, tak podpořit její znovu oživení a lepší využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch