Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Strakonice - koncepce obnovy městské struktury a prostředí ve městě

Bc. Zdeněk Hromádka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Těžištěm práce je studie oblasti v okolí kostela sv. Markéty, její návaznost na řeku, městskou strukturu, dopravu a společenské aktivity města, jako místo s největším potenciálem k pozitivním zásahům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.