Výstava ateliérových prací

MEDÚZA

Jakub Šenk

Anotace

Hlavní záměr projektu bylo určení potředných sportovních využití haly. Z čehož jsem určil průsečík a následně jsem analyzoval okolí a jeho potenciál. Rozhodl jsem se napodobit rozvlněný terén jež se v okolí bývalé atletické dráhy nachází. Takto jsem se dostal ke konceptu medůzy, který jsem dál rozvíjel. Došel jsem ke řešní konstrukcí z lepeného dřeva s kombinací lehkého obvodového pláště. Celou stavbu jsem rozdělil do dílčích částí. Funkce jednotlivých částí jsem tak učoval díky kontextu a orientaci světových stran.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha