Výstava ateliérových prací

Vinařství, Vinice a Restaurace

Franziska Witt

Anotace

Toto portfolio je výsledkem výzkumů studentů Fakulta architektury ČVUT, zapojená do Hanson’s Studio. Toto studo si klade za cíl navrhnout vinařství poblíž města Slavonice v České republice. Tento dokument je tedy souhrnem všech nalezených informací město Slavonice, případové studie vinařství a vinice. Zahrnuje celý vývoj designu Franzisky Wittové od začátku do konce. Počínaje dokumenty z workshopu s rakouskými studenty, které mě vedly k mé vizi, následovaly moje návrhová kritéria a můj návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV