Výstava ateliérových prací

Dvojice s dílnou

Jakub Nedvěd

Anotace

Projekt se skládá z bytového domu, který je situovaný v proluce v Růžové ulici a Chráněné dílny. Chráněná dílna se nachází v proluce na Jindřišské, jedná se o 4 patrovou budovu. V parteru je obchod, zbylá patra slouží ůčelům dílny. Bytový dům se skládá ze 6 nadzemních podlaží a suterénu. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží jsou totožné podlaží obsahují byty 3+kk a 2+kk. V pátem podlaží se nachází dva byty 2+kk a dvě garsonky. Poslední podlaží slouží jako pobytová střecha.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch