Výstava ateliérových prací

Dotýkání se krajiny

Bc. Kateřina Tomsová

Anotace

Stará plaská cesta spojovala dvě významná místa - Plaský klášter a poutní místo Mariánskou Týnici, kam lidé chodili prosit o déšť v suchých létech. Řešeným prostorem je část cesty od Sechutického statku po Týnici, která je silnou dominantou. V návrhu jde o zapojení duchovního místa do okolní krajiny, kterou dnes můžeme charakterizovat hlavně jako zemi vytěžovanou zemědělstvím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.