Výstava ateliérových prací

Dvůr Úpor – lázně u Labe

Marie Bělohoubková

Anotace

Řeka Labe současně utváří českou i německou krajinu. S nastupující klimatickou změnou se stává tvoření komplexních krajinných plánů velmi důležitým tématem. Současná společnost čelí problémům a výzvám spojeným s pandemií Covid-19, přibývajícím vysycháním půdy, hyperrychlým rozvojem internetu a virtuálního světa. Zaměření projektu vychází ze zkušenosti, že ze sociálního i zdravotního hlediska je pro člověka důležité trávit čas v přírodním prostředí umožňujícím fyzický pohyb. Projekt se zabývá prostředím řeky, jež formuje krajinu, hledá místo(a) pro potenciál výstavby lázní spjatých s přilehlým okolím. Účelem je vytvoření lázní jako nástroje pro předcházení psychických i fyzických tělesných problémů, pro relaxaci těla i duše, s ohledem na široký krajinný kontext.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta