Výstava ateliérových prací

Ekologický odkaz

Aurélien Lapergue

Anotace

Semestr 7. Ateliér Suske-Tichy Projekt Ecolink // LAPERGUE Aurélien // Erasmus Student // Zimní semestr 2020-2021 Náš projekt probíhá v Pragovce, což je průmyslová čtvrť v Praze na cestě k revitalizaci. Mým cílem je vytvořit autonomní ekosystém, který propojí minulou historii místa a zároveň zodpoví dnešní problémy, aby bylo možné předvídat náš budoucí způsob života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.