Výstava ateliérových prací

troj.(o)ko.lí_Krajina památná_Stará Plaská cesta

Bc. Jan Trpkoš

Ocenění

Anotace

Klášter v Plasích, poutní kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, hospodářský dvůr v Hubenově a kaple Jména Panny Marie v Mladoticích. To jsou významná místa políbená Santiho rukou, jež jsou spolu s dalšími zajímavými místy rozsypána a rozeseta v plaské krajině jako perly z přetrženého náhrdelníku, které čekají, až budou jednoho dne opět navlečeny na nit, jež je propojí a dá jim znovu zazářit. Tato práce se zabývá propojením významných míst v krajině pomocí nových, zaniklých nebo stávajících struktur s důrazem na zachování, podtrhnutí, posílení či vytvoření dramatičnosti, pohledových os, rozmanitosti a biodiverzity v krajině. V práci je hledán dialog mezi duchovní a zemědělskou krajinou. Dále je zde zpracováno vedení staré Plaské cesty a její propojení a návaznost na okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.