Výstava ateliérových prací

Stanice Opera

Zdeněk Völfl

Anotace

Diplomová práce se zabývá podzemní stanicí Praha-Opera v rámci zamýšleného komplexu železničních tunelů pod centrem Prahy. Práce rozpracovává zamýšlenou koncepci z hlediska zapojení tohoto rozsáhlého infrstrukturálního projektu do urbánní struktury města a základního prostorového uspořádání stanice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký