Výstava ateliérových prací

3+1

Michael Pavliš

Anotace

Projekt řeší pražské transformační území Bohdalec, Slatiny a V Korytech. Území je obehnáno kolejemi a lesy, zdánlivě odloučené od zbytku Prahy, přitom je přímo napojené na Jižní spojku, jejíž energie územím protéká skrze Bohdaleckou ulici dál do centra. Návrh je založen na zapůjčení této energie do nové městské zástavby s hlavní ulicí, obslouženou novou trasou MHD. Její charakter se postupně proměňuje, nabízejíc dynamické veřejné prostory. Dále na cílené transformaci a intenzifikaci existujících struktur, což souvisí i se zachováním charakteru Slatin, především o jeho zahuštění a dotvoření přirozeného parku kolem Slatinského potoku, a na propojenosti jednotlivých území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký