Diplomové práce

Auditorium Karlovy Univerzity

Bc. Richard Pozdníček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá možností umístění auditoria Karlovy univerzity do kampusu na Albertově. Prověřuje možnosti této typologie a jejího využití.  Karlova Univerzita má svou Aulu Magnu v Karolinu. Stovky let starý sál o kapacitě 400 míst nevyhovuje pro padesátitisícovou univerzitu. Nový dům by měl propojovat akademickou obec s veřejností. Měl by fungovat jako víceúčelové studentské centrum, které vytvoří dominantu v území a ikonu pro celou univerzitu. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.