Výstava ateliérových prací

Krytý plavecký bazén ve Vlašimi

Bc. Michaela Vilímková

Anotace

Projekt je situován v místě sportovního areálu ve městě Vlašim jihovýchodně od Prahy. Návrh obsahuje bazén dlouhý 25 m se šesti drahami, výukový bazén o velikosti 6 x 12,5m a wellness prostor. Stavba je rozdělena na dvě části s rozdílnými potřebami konstrukce a s různým provozem. Jednotlivé zázemí pro plavce a zaměstnance je situováno do půdorysného tvaru L obklopujícího prostor bazénu. Ten je čtvercového tvaru s vyšší světlou výškou a vylézá z nižší části vstupu. Venkovní fasády otočené směrem do areálu jsou zvlněné a navozují pohyb vln ve vodě. Jižní strana natočená směrem do venkovního koupaliště je naopak rovná, striktní a funguje s napojující se budovou venkovního koupaliště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha