Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Krytý plavecký bazén Vlašim

Mária Jacová

Anotace

Navrhovaný krytý plavecký bazén uzatvára bazénovú časť a hmotovo odčleňuje od zimného a atletického štadióna športového areálu v meste Vlašim. Základné hmotové riešenie plavárne vychádza z podoby a vlastností kriviek vodnej vlny. Priestory sú presvetlené oknami organického tvaru na jednotlivých priečeliach a súvislým pásom strešného presvetlenia, ktorý posilňuje pocit nerušeného kontaktu interiéru s oblohou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha