Výstava ateliérových prací

CIHELNÉ NÁROŽÍ – V BOTANICE

Tomáš Olša

Anotace

Návrh administrativní budovy zastavuje část proluky městského bloku Smíchova. Proluka zde vznikla v 70. letech minulého století v důsledku propojení ulice V Botanice, až do ulice Kartouzská. Administrativní budova dotváří severovýchodní nároží bloku. Má přízemí sloužící komerci a pět administrativních pater s prostorovou variabilitou. Budova disponuje také se střešní terasou s výhledem na Petřín a Pražský hrad. Součástí návrhu je také bytový dům, který nabízí 28 bytů různých velikostí. Parkování se nachází ve dvou patrech podzemních garáží, propojených s návrhem na západní straně bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA