Výstava ateliérových prací

HYBRIDNÍ BLOK NA SMÍCHOVĚ

Daniela Čechová

Anotace

Vytvořit méně obvyklý koncept, ale zároveň funkční a urbanisticky navazující na rušnou vysoce frekventovanou ulici v blízkosti Jiráskova mostu na Smíchově. Zavést nové urbanistické formy v prázdných prostorách před stávající rezidenční zástavbou. Programová strategie je jasná, vytvořit prostor pro vzdělávání, kulturu a odpočinek a vrámci toho všeho spojení práce a bydlení. Na ulici V Botanice, víte najít bytový dům s kavárnou v parteru, na západní straně ulice Štefánikova ve dou podlažích galerii a ve vyšších podlažích administrativní část dané budovy. Uprostřed dění jsou dva osobitní solitéry, z nichž ten východnější vedle bytového domu slouží jako veřejná knihovna a v dalším solitéru víte najít textilní oděv pro každodení potřebu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký