Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM NA BŘEVNOVĚ

Ing. Bc. Iva Moravec

Anotace

Bytový dům je součástí urbanistického celku navrženého na severně orientovaném svažitém pozemku mezi ulicemi Bělohorská a Patočkova v Praze Břevnově na místě komplexu dnešního hotelu Pyramida v sousedství původní zástavby vícepodlažních bytových domů. Z analýzy vyplynulo, že je v okolí nedostatek startovacích malometrážních bytů, a vůbec ne těch bezbariérových. Cílovou skupinou obyvatelů navržených bytů jsou tedy osoby se sníženou mobilitou, mladé rodiny s malými dětmi či mladí pracující jednotlivci/páry. Dva bytové domy sdílejí společné podzemní parkování a nad tímto prostorem se na polosoukromém parketu či v zeleni může odehrávat společenský život.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný