Diplomové práce

Bytový dům Na Zatlance

Bc. Ondřej Zdvomka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bytový dům na rozhraní pevného a volného města, ulice a kopce, hmotou rozděluje dva městké prostory a dotváří jejich hrany. Typologií bytů reaguje na jejich vertikální pozici a vztah k oběma prvkům. Se stoupajícím terénem se vyrovnává pozicí jader a s energií města formováním parteru. S cílem navrhnout dobré bydlení s přihlédnutím k pozici domu vzhledem ke kopci, orientaci bytů a různých vlastností prostředí v různých výškách. Kopec se svažuje volně až ke dveřím, zahradou k němu vede cesta. Z mírně svažené ulice se vstupuje dovnitř prosvětlenými schodišti. Zázemí má přístup k zahradě. Byty se směrem nahoru zvětšují. Mají okno do ulice, lodžii do zahrady a místnost, která vede od jednoho k druhému. Na nároží je kavárna a nad ní obývací pokoje s velkými okny. Zahrada je oplocená a bezpečná.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.