Výstava ateliérových prací

PLAVECKÝ BAZÉN VLAŠIM

Barbora Nunvářová

Anotace

Plavecký bazén ve Vlašimi je součástí sportovního areálu Na Lukách a doplňuje tak jeho vybavenost. Nabídne však nejen samotný plavecký bazén, ale také možnost výuky plavání pro školní děti a služby wellness. Bazén je propojen s již stávajícím venkovním koupalištěm. Koncepčně je budova navržena na jednoduchém obdélníkovém půdoryse, hlavní bazénová hala a wellness jsou orientovány do klidné části areálu. Profily z cortenového plechu vytvářejí na fasádě vlny, které navíc podtrhují smysl objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha